Adresas: 
Giedraičių g. 16A-6, Vilnius
Tel.: 5-275 2282
Fax.: 5-275 2282

El. paštas: 
nendre@post.5ci.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.nidosazuoliukas.mir.lt/


Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Viešosios paslaugos

• Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;
• Priešmokyklinis ugdymas;
• Popamokinis moksleivių užimtumas ir pagalba ruošiant pamokas;
• Vaikų maitinimas;
• Vaikų iš mišrių ir tautinių mažumų šeimų integravimas į visuomenę;
• Paauglių merginų pasitikėjimo savimi ir gebėjimų stiprinimas;
• Pagalba šeimoms krizių atveju;
• Socialinės paslaugos namie;
• Neformalus motinų švietimas;
• Tarpininkavimas, interesų atstovavimas;
• Individualus socialinio darbuotojo, psichologo, pedagogo, logopedo konsulavimas;
• Integracijos į darbo rinką paslaugos;
• Šeimų vasaros stovyklų organizavimas;
• Sanitarinės-higieninės paslaugos šeimai;
• Socialinės ir kultūrinės paslaugos Šnipiškių mikrorajono bendruomenei.